دکتر سید مجتبی شیرزادی

(متخصص علوم ورزشی)

کارشناسی تربیت دبیرتربیت بدنی و علوم ورزشی (تهران مرکزی)

کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی (تهران)

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (تهران)

دکتر مجتبی شیرزادی

دکتر شیرزادی

خدمات مرکز
(اکتیو اسپرت)
مشاوره ورزشی (تشکیل پرونده و شناسنامه تندرستی)10%
10%
چکاپ (بررسی و ارزیابی ناهنجاریهای اسکلتی و فیزیکی)20%
20%
بررسی و کمک به بهبود و رفع آسیب های ورزشی30%
30%
ارائه تمرینات و حرکات اصلاحی عملی و علمی40%
40%
لاغری و کم کردن سایز توده چربی بدن60%
60%
بررسی وضعیت تغذیه ای و ارائه راهکارهای مناسب70%
70%

لازم به ذکر است در این مرکز تحت هیچ شرایطی دارو و مواد نیرو زا اعم از مجاز و غیر مجاز نه تجویز و نه توصیه می گردد100%

100%

فیلم های آموزشی

مطالب آموزشی

فهرست